367+ Happy New Year Wishes in Marathi 2024 (नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा)

Happy New Year Wishes in Marathi 2024 – As the clock ticks down to midnight, and the calendar prepares to turn its pages, we stand at the threshold of a new beginning. The air is filled with anticipation, and hearts are aglow with hope.

In this article, we embark on a journey through the artistry of Happy New Year wishes (नवीन वर्षाच्या शुभेच्छ 2024) exploring the sentiments that weave together the fabric of our collective anticipation for the dawn of a fresh beginning.

नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा 2024 - Happy New Year Wishes in Marathi
नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा – Happy New Year 2024 Wishes in Marathi

नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा 2024 – Happy New Year Wishes in Marathi

Happy New Year 2024 Marathi Wishes are heartfelt expressions of good tidings and positive sentiments exchanged during the transition from one year to the next. These wishes are a way to convey hopes, blessings, and encouragement for a joyous, prosperous, and fulfilling year ahead.

चला या नवीन वर्षाचं.
स्वागत करूया,
जुन्या स्वप्नांना,
नव्याने फुलुवुया
🎈🎈नववर्षाभिनंदन🎈🎈

सरत्या वर्षाला निरोप देत नवी स्वप्न, नव्या आशा, नवी उमेद व
नाविन्याची कास धरत नवीन वर्षाच स्वागत करू,
आपली सर्व स्वप्न, आशा, आकांशा पूर्ण होवोत
या प्रार्थनेसह, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!🥳🥳

🎈गेलं ते वर्ष, गेला तो काल,
नवीन आशा अपेक्षा घेवून आले नवीन साल.
नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा🥳

गतवर्षीच्या …
फुलाच्या पाकळ्या वेचून घे..
बिजलेली आसवे झेलून घे…
सुख दुःख झोळीत साठवून घे…
आता उधळ हे सारे आकाशी ..
नववर्षाचा आनंद भरभरून घे !!🌟

नव्या कल्पना, नव्या भराऱ्या, झेप घेऊया क्षितिजावर
उंच उंच ध्येयाची शिखरे,
गगनाला घालूया गवसणी,
हाती येतील सुंदर तारे !
नववर्षाच्या सुरवातीला मनासारखे घडेल सारे !!
नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

नववर्षाभिनंदन!
2024 हे येणारे नववर्ष आपल्या जीवनात सुख आणि समाधान घेउन येवो.
हे नवीन वर्ष आपणा सर्वांना भरभराटीचे जावो.🙏

आजूबाजूला आनंद असो,दारात रांगोळीची भेट सजवा,तुमच्या जीवनातील आनंदाचाबारात, तुम्हाला नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा.नवीन वर्ष 2024 च्या शुभेच्छा.

नवीन वर्ष सुरु होवो, हातात सुख आणि समृद्धि नव्हती. 🌈😍

🎈नविन वर्ष आपणांस सुखाचे, समाधानाचे,
ऐश्वर्याचे, आनंदाचे, आरोग्याचे जावो…!
येत्या नविन वर्षात आपले जीवन आनंदमय आणि सुखमय होवो,
हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.
🎈नववर्षाभिनंदन !🙏

नविन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा! 😍

सरत्या वर्षात झालेल्या चुका विसरुन जाण्याचा प्रयत्न करुया.
नवीन संकल्प नवीन वर्ष…..नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.😘

आपल्या आयुष्यातील सर्व क्षण सुखाचे, समृद्धिचे आणि आनंदाचे भरपूर होवो, हार्दिक शुभेच्छा!

नवा वर्ष, नवीन सुरवात, नवीन आशा, हार्दिक शुभेच्छा!

गेलं ते वर्ष,
गेला तो काळ,
नवीन आशा अपेक्षा,
घेवून आले 2024 साल…
🎈नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!🎈

पाहता-पाहता दिवस उडुन जातील
तुझ्या कर्तृत्वाने दिशा झळकुन जातील
आशा मागील दिवसांची करु नको,
पुढील दिवस तुझे सोन्याने न्हाऊन
निघतील नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा🎈

तरीही हे नाते जपून ठेवाआठवणींचा दिवा हृदयात तेवत ठेवाहे एक सुंदर  वर्ष गेलेआयुष्यभर सोबत रहा नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा प्रिय 🎈

ना मनाने, ना जिभेने, ना संदेशाद्वारे, ना भेटवस्तूद्वारे माझ्या हृदयाच्या तळापासून तुम्हाला नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा🎈

Also See – 215 Heart Touching New Year Wishes for Husband 

Happy New Year 2024 Wishes in Marathi Hashtags

New Year Quotes in Marathi (न्यू ईयर कोट्स मराठीत)
New Year Quotes in Marathi (न्यू ईयर कोट्स मराठीत)

Here are some Marathi Happy New Year wishes hashtags that you can use to add a festive touch to your social media posts:

 1. #HappyNewYear2024
 2. #NewBeginnings
 3. #CheersTo2024
 4. #GoodBye2023
 5. #NewYearWishes
 6. #CelebrateTheNewYear
 7. #JoyfulJourney
 8. #WishingYouJoy
 9. #ProsperousNewYear
 10. #NewYearBlessings
 11. #CountdownTo2024
 12. #NewYearGreetings
 13. #NewYearHappiness
 14. #PositiveVibesOnly
 15. #NewYearResolutions
 16. #Welcome2024
 17. #NewYearMagic
 18. #NewYearCheers
 19. #MarathiNewYearWishes2024
 20. #MarathiNewYearGreetings
 21. #MarathiNewYearCelebrations
 22. #NewYearImagesMarathi
 23. #Navīnvarṣācyāhārdikaśubhēcchā
 24. #नववर्षाच्याहार्दिकशुभेच्छा
 25. #नवीनवर्षनवीनआशा
 26. #नववर्षसुरुआहे
 27. #नवाच्याअभिवादनात
 28. #नववर्षाचीशुभकामना
 29. #नववर्षाच्याहार्दिकशुभेच्छामंगलमय
 30. #नववर्षनवेरंग
 31. #नववर्षसाजराकरा
 32. #नववर्षाने आपले जीवन रंगलं
 33. #नववर्षकीशुभकामनाएँ

New Year Quotes in Marathi (न्यू ईयर कोट्स मराठीत)

New Year Quotes in Marathi are expressions and sayings crafted in the Marathi language to convey sentiments, reflections, and aspirations associated with the arrival of the new year. These quotes often encapsulate universal themes, providing words of wisdom, motivation, or humor to inspire and resonate with individuals celebrating the new beginning.

Happy New Year Wishes in Marathi 2024
Happy New Year Wishes in Marathi 2024

“नववर्ष किती चंगलं आहे, हे कळलंय का? नवीन वर्ष आणि समजूतदार किंवा समजूरदार?”

“नववर्षाचं एकदम नवीन संध्या नसतं, एकदम वायरल संध्या होऊ शकतं!”

“नवीन वर्ष 2024 सुरु होवो, व्यसनांचं विचार काढवो, पण त्यामुळे तुमचं वर्ष सुरु होवो!”

“नवीन वर्ष, आपलं जीवन आकाशातील सर्व किंवटंनंतर उगवो!”

जुन्या वर्षाला देऊया निरोप उत्साही मनाने स्वागत करूया नवीन वर्षाचे. 2024 या नवीन वर्षाच्या आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.

“नवीन वर्ष सुरु होताना, ज्याने सापडलं की तिचं वजन गेलं! परंतु एकच प्रश्न: ‘तिचं वजन तिचं किंवा तिचं पोरटीचं?'”

नविन वर्ष आपणांस सुखाचे, समाधानाचे,
ऐश्वर्याचे, आनंदाचे, आरोग्याचे जावो…!
येत्या नविन वर्षात आपले जीवन आनंदमय आणि सुखमय होवो,
हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.
नववर्षाभिनंदन !

पुन्हा एक नविन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा, तुमच्या कर्तॄत्वाला पुन्हा
एक नवी दिशा, सोबत माझ्या नव्या शुभेच्छा !

तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबासाठी प्रेम, आशा आणि शांततेने भरलेल्या हार्दिक आणि हार्दिक शुभेच्छा. नवीन वर्ष विलक्षण जावो 2024!

नववर्षाची सुरुवात एक नविन सवय घेतलेली आहे. नवा सवय तुमच्या आयुष्यातलं आणि तुमचं विचारधारांतलं एक नवीन अध्याय आहे. हे वर्ष तुमचं सफल, आनंदी आणि शांतिपूर्ण असो.

नवीन वर्ष म्हणजे सुखाची चाहूल. नवीन वर्ष म्हणजे जीवनाची नवीन सुरुवात. अशा या 2024 च्या नवीन वर्षाच्या आगमनाला आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.

नववर्षाच्या संसारात आनंद, प्रेम, आणि अविस्मरणीय क्षणांचं सोहळं आलंय. हे नवं वर्ष तुमच्या आयुष्यातलं नवीन साधनांसह भरलंय. तुमचं हृदय आनंदाने भरलंय, आणि तुमचं मन निरंतर हर्षाने ओढलंय. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नववर्षाच्या दिवशी सूर्य सजवला जातो, आणि नवीन वर्ष सुरू होतो. हे नवे वर्ष तुमच्या आयुष्यातले पुनरारंभ आहे. त्याचा शुभारंभ करण्याचं आपलं हक्क आहे. सजवलेलं वर्ष, सुंदर आणि समृद्धिचं नवा वर्ष हो.

नवीन वर्ष तुम्हाला भेटवस्तू देणारे, प्रेमळ, जगणारे आणि भरपूर आलिंगन देणारे दिसावे! तुम्हाला आनंदी आणि आरोग्यदायी आयुष्य आणि भरभराटीचे नवीन वर्ष जावो हीच सदिच्छा.

Heartfelt Messages on New Year 2024

Heartfelt New Year Marathi Messages convey warm wishes, genuine emotions, and sincere hopes for the upcoming year. These messages are crafted with care to express deep sentiments of love, joy, and encouragement.

नवीन वर्षाच्या वेळी आपण नवीन नियम बनवू,
स्वतःला आणि आपल्या प्रियजनांना काहीतरी नवीन चांगले करण्याचे वचन देऊ
आणि नवीन वर्षाच्या निमित्ताने नवीन पाऊल टाकू.

मला आशा आहे की नवीन वर्ष
आपल्या आयुष्यातील सर्वोत्तम वर्ष असेल..
आपली सर्व स्वप्ने सत्यात येतील आणि
आपल्या सर्व आशा पूर्ण होतील.. !
नवीन वर्षाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा..!

नवीन वर्ष वाढीचा, सामूहिक विकासाचा आणि सकारात्मक बदलाचा काळ असो, याच माझ्याकडून तुम्हाला नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

पुन्हा एक नवं वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा,
तुमच्या कर्तॄत्वाला पुन्हा एक नवी दिशा,
नवी स्वप्ने, नवी क्षितीजे, सोबत माझ्या नव्या शुभेच्छा !
नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा 2024

दुःख सारी विसरून जावू, सुख देवाच्या चरणी वाह!

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा 2024!

माणसे भेटत जातात. नाती जोडली जातात. त्यातील काही असतात आपणा सारखेच खूप खास. 2024 या नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

सरत्या वर्षाला निरोप देत नवी स्वप्न,
नव्या आशा, नवी उमेद व नाविन्याची कास धरत
नवीन वर्षाच स्वागत करू.
आपली सर्व स्वप्न, आशा, आकांशा पूर्ण होवोत या प्रार्थनेसह
नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

नवीन वर्षाचे नव्या उत्साहाने, नव्या उमेदीने आणि नव्या स्वप्नांनी स्वागत करूया. याच आहेत, माझ्याकडून आपणाला 2024 या नवीन वर्षाच्या खूप – खूप शुभेच्छा 2024.

2024 आपल्याला प्रेमाची उबदारता आणते आणि सकारात्मक गतीच्या दिशेने मार्गदर्शन करते. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा!

हे नवीन वर्ष तुम्हाला प्रगतीच्या शिखरावर घेऊन जाईल.
तुम्हाला वर्षभर सुख, शांती आणि सौहार्दाचे जावो.
नवीन वर्ष आनंदात जावो

नवीन वर्षाचे स्वागत करूया, नवीन उत्साहाने. नवीन वर्षात बांधूया नवीन स्वप्नांच्या राशी आणि जिद्दीने पूर्ण करूया आपले संकल्प. याच संकल्प, दृढ इच्छाशक्ती यांनी भरलेल्या 2024 या नवीन वर्षाच्या आपणाला खूप – खूप शुभेच्छा.

गेलं ते वर्ष आणि गेला तो काल,
आता नवीन आशा अपेक्षा घेवून आले 2024 साल,
नवीन वर्षाच्या सर्वाना हार्दिक शुभेच्छा !!!

येणारे नवीन वर्ष आपल्या आयुष्यात सुख, शांती, समृद्धी आणि समाधान घेऊन येवो, हीच परमेश्वरचरणी प्रार्थना. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

जुन्या वर्षाला निरोप देत असताना नवीन वर्षाचे आनंद आणि उत्साहाने स्वागत करूया. याच माझ्याकडून आपणा सर्वांना या मंगलदायी आणि आनंददायी नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

सरत्या वर्षाला निरोप देत नवी स्वप्न, नव्या आशा, नवि उमेद आणि
नाविन्याची कास धरत नवीन वर्षाच स्वागत करू.
आपल्या सर्व इच्छ्या, आकांशा पूर्ण होवोत या प्रार्थनेसह नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!

स्वप्ने उरलेली.. या नव्या वर्षी

नव्या नजरेने नव्याने पाहू!

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

1 जानेवारी 2024

पुन्हा एक नविन वर्ष ,
पुन्हा एक नवी आशा ,
तुमच्या कर्तुत्वाला,
पुन्हा एक नवी दिशा,
नववर्षाभिनंदन

Marathi New Year Starting Wishes & Blessings

New Year Starting Wishes & Blessings encompass heartfelt messages and good wishes shared at the beginning of a new year. These expressions often carry sentiments of hope, positivity, and encouragement for the recipient to embark on a fresh journey filled with joy, success, and fulfillment.

येणारे नववर्ष आपल्या जीवनात सुख आणि समाधान घेउन येवो. हे नवीन वर्ष आपणा सर्वांना भरभराटीचे जावो.

या नववर्षाच्या मोक्यावर मला माझ्या कुटुंबाला एकच गोष्ट सांगायची आहे की, माझ्यासाठी तुमचं सुख आणि आनंद खूप महत्त्वाचा आहे आणि कायम राहील. हॅपी न्यू ईयर 2024.

नववर्ष सुरुवातीला आपल्या आयुष्यात नवीन साने, नवीन ऊर्जा, आणि नवीन उत्साह आणखी भरून देतो. हे नवं वर्ष आपल्या जीवनात नवीन रंग घेईल!

आपलं नववर्ष सुरु होवो हे माझं शुभेच्छा. आपले सर्व दुःख दूर होवो, आणि सुख, समृद्धी आपल्या दरवाजावर कडून प्रवेश करोवो.

माझी इच्छा आहे की येणारे 12 महिने सुख मिळो, 52 आठवडे यश आणि 365 दिवस मजेदार जावोत माझ्या मित्राचे. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा

जगातील प्रत्येक आनंद प्रत्येक पावलावर तुला मिळो, जगातील प्रत्येक यश तुझ्याकडे येवो. या नव्या वर्षाच्या तुला खूप खूप शुभेच्छा 2024. 

पाहता वळूनि मागे शुभेच्छा माझी स्मरावी,
तुमच्या आनंदाचा वेल गगनाला भिडू दे,
आयुष्यात तुमच्या सर्व काही मनासारखे घडू दे..”
सन 2024 साठी हार्दीक शुभेच्छा..!”

जुनं वर्ष होत आहे सगळ्यांपासून दूर, यश आणि आनंद सगळ्यांना मिळो भरपूर, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा

आनंद राहो तुझ्याजवळ, एकही दुःख न येवो, यश राहो कायम तुझ्याकडे, ना कधी अपयश येवो, सगळं काही चांगलो होवो फक्त तुझ्यासाठी. नववर्षाभिनंदन. 

ही एक उत्तम वर्षाची सुरुवात आहे! नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा 2024

आनंदाच्या रंगानी भरलेलं असो नवंवर्ष, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

अशीच आशा करतो की, तुम्ही द्याल योग्य लोकांची साथ, राहाल चांगल्या लोकांच्या सान्निध्यात, येणारा काळ चांगला जावो आणि नववर्ष सुंदर जावो.

चला हे नववर्ष सार जुनं आणि वाईट विसरून नव्या उत्साहाने सुरू करूया.

Nava Varsha Subhechha for Friends & Family

“Nava Varsha Subhechha” is a warm and traditional Marathi greeting used to convey New Year wishes. Translated to English, it means “New Year Greetings. Sharing “Nava Varsha Subhechha” with loved ones is a gesture of love, unity, and the anticipation of positive beginnings in the coming year.

 1. As we step into a new week and a new year, may each day bring you joy, laughter, and exciting new adventures. Happy New Year to you and your family!
 2. Wishing you a week filled with positivity, and a year ahead filled with love, success, and countless blessings. Happy New Year 2024 to our cherished friends and family!
 3. May the freshness of a new week and the promise of a new year rejuvenate your spirits. Here’s to new beginnings, lasting friendships, and endless happiness. Happy New Year 2024!
 4. Embrace the opportunities that the new week and new year bring. May your days be bright, your heart be light, and your journey be filled with delight. Happy New Year 2024 , dear friends and family!
 5. New week, new chances, and a brand-new year filled with possibilities. May each moment be a step forward toward your dreams. Wishing you and your family a Happy New Year!
 6. Here’s to a week of laughter, love, and shared moments, and to a new year that holds the promise of wonderful memories with friends and family. Happy New Year 2024!
 7. May the coming week and the approaching year bring you moments of joy, warmth, and togetherness. Cheers to new beginnings and treasured connections. Happy New Year 2024, dear friends and family!
 8. In this new week and new year, may your friendships deepen, your family bonds strengthen, and your days be sprinkled with happiness. Wishing you a joyous New Year 2024!

In the tapestry of life, the New Year is a thread that weaves the past, present, and future into a harmonious blend. As we extend our wishes to one another, let us remember that each wish is a tiny spark contributing to the collective light of optimism that illuminates the path ahead. So, here’s to new beginnings, shared dreams, and the joy of embracing the promise of a Happy New Year 2024!