390+ Happy Diwali Messages in Marathi 2023

Happy Diwali Messages in Marathi: Diwali, also known as the Festival of Lights, holds immense significance in the Marathi culture. Diwali marks the triumph of light over darkness and good over evil. The festival is celebrated with great enthusiasm, involving traditional rituals, lighting of diyas (oil lamps), exchanging sweets, and offering prayers to deities.

When it comes to festival wishes in Marathi for family, there are numerous ways to express our love and appreciation. The essence of these wishes lies in conveying our gratitude for having a loving and supportive family, and wishing them happiness, prosperity, and good health on this joyous occasion.

शुभ दिपावली संदेश - Happy Diwali Messages in Marathi
शुभ दिपावली संदेश – Happy Diwali Messages in Marathi

Happy Diwali Messages in Marathi

Here are some unique happy diwali wishes in marathi:

“दिवाळीच्या अनंत आनंदाच्या दिवशी, खूप खूप शुभेच्छा!”

“आनंदाच्या आलंकारांनी सजलेल्या दिवशी आपल्याला शुभेच्छा!”

“दिवाळीच्या प्रकाशात उजेडात उभा रहोस, खूप शुभेच्छा!”

“दिवाळीच्या दीपोत्सवात अभिमान आणि सुखांच्या आनंदाने घेणारी शुभेच्छा!”

“दिवाळीच्या दीपांमध्ये एक ज्योत जगावे, खूप खूप शुभेच्छा!”

“प्रकाशाच्या पथावर आपला आनंद छान आणि सुंदर जगावोस, दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

“प्रकाश आपले जीवन घालो, आनंद आपल्या आईशी भरोसेल, खूप खूप शुभेच्छा!”

“दिवाळीच्या दीपांनी आपल्या जीवनात उजेड लावोस, खूप खूप शुभेच्छा!”

“दिवाळीच्या दिवसात आपल्या घराला सुख, शांती आणि समृद्धी येवोस्‌!”

“दिवाळीच्या दिवसात आपल्या जीवनात खुशी आणि समृद्धी आवोस्‌!”

“आनंदाच्या दिवशी आपल्याला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

“दिवाळीच्या प्रकाशाने आपल्या जीवनात प्रेम, शांती आणि उल्हास येवोस्‌!”

“आनंदाच्या दिवशी आपल्याला दिवाळीच्या अनेक शुभेच्छा!”

“दिवाळीच्या दीपोत्सवात आपल्याला आनंद, शांती आणि समृद्धी येवोस्‌!”

आशा आहे की आपलं दिवाळी सुखाचं, समृद्धीचं आणि आनंदाचं आस्वाद घेऊ शकाल। शुभ दिवाळी!

Marathi Diwali Kavita

Marathi Diwali Kavitas revolve around various themes associated with the festival. They depict the victory of light over darkness, the triumph of good over evil, and the joyous celebrations that fill the air. These kavitas beautifully describe the rituals and traditions followed during Diwali, such as lighting lamps, decorating homes, exchanging sweets, and offering prayers.

दिवाळीच्या शुभेच्छा 2023 (Diwali Wishes in Marathi)
दिवाळीच्या शुभेच्छा 2023 (Diwali Wishes in Marathi)

Here are some kavitas for Happy Diwali Wishes in Marathi:

प्रकाशाच्या दीपांनी रोशनी आणि आनंद येते, अवघ्या दुर्गंधींनी तरंग आणि उत्साह येते, दिवाळीच्या पवित्र आवडीत एकत्र जमा, सर्वांनी घेतले प्रेम आणि अपार आनंदाचे आनंदा।

आता आले दिवाळीचे आनंद असंख्य, दिवस जळतात तेज दिव्य प्रकाशाचे मंडळ, लक्ष्मीच्या करंगळ्यांच्या आशीर्वादांनी भरले जगात करंगळ, सुख, शांती, आनंद येते आता आमच्या घरात।

दिवाळीच्या दिवसांत विजयाचे प्रकाश, दुर्गंधी आणि आशा जगाच्या उत्साहाने भरले रास, प्रेम आणि अंधश्रद्धा कळते येथे सर्वांनी, आपल्या जीवनात आवड घेणारे आत्मीयता वाटते दिवाळीला।

सुख समृद्धी आणि शांतीची दिवाळीच्या दिवसांत, मनात जोर जोरावंडी येऊन सर्वांना उत्साहात प्रवेश करावंडी, दिवाळीच्या पवित्र अवसरी तुम्हाला असेच आणि अधिक धन आणि संपत्ती मिळो हीची माझी शुभेच्छा!

दिवाळीच्या आनंदात उजळते सगळे तारे, शांती आणि समृद्धी मात्र आपल्या घरात बरोबर बसू द्या, आणि सदैव लाडक्यांना स्मरण राहण्यासाठी असावे आणि तुमच्या आई-वडिलांना खूप प्रेम द्यावंडी!

Diwali wishes for family in Marathi

Diwali wishes that you can share with your family to make their Diwali celebrations even more special.

Here are some Happy Diwali wishes in Marathi for the family members:

आपल्या परिवाराला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! या दिवसात आपल्या घरी आनंदाची दीप जळावीत, सुख, समृद्धी आणि प्रेमाची वातावरण निर्माण करावीत. आपल्या उपास्य देवतांच्या कृपेने सर्व खरे सदेव साकार होवो हीची माझी प्रार्थना!

दिवाळीच्या पवित्र अवसरी, घरातील सगळ्यांना शांती, सुख आणि समृद्धी येवो हीची माझी शुभेच्छा! पांडुरंगाच्या ध्यासात स्वप्नपूर्ती, संपत्तीच्या वृक्षात प्रसन्नता, आणि खूप प्रेमाच्या बंधनात बसो हे ईश्वरांचे आशीर्वाद आपल्या घरी असो!

ह्या दिवाळीच्या पवित्र उत्सवात आपल्या कुटुंबाला सुख, समृद्धी आणि संपन्नतेच्या आशीर्वादांनी भरा. हे उत्सव आपल्या कुटुंबाला नवीन आरंभ देऊन जावो हीच आशा करतो.

दिवाळीच्या पवित्र दिवशी आपला सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा! हे उत्सव आपल्या कुटुंबाच्या संपूर्ण वातावरणाला आनंदाने भरावा

Diwali messages in Marathi

Here are some Diwali messages in Marathi to share with your loved ones:

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपल्या घरात सुख, आनंद, आरोग्य आणि समृद्धीची आवड आवडती राहो, अशी ईश्वरीची प्रार्थना करतो.

दिवाळीच्या आनंदाने तुमच्या जीवनात नवे उजाळे, नवे सप्तरंगी आणि नवीन आशा येऊ दे, हार्दिक शुभेच्छा!

दिवाळीला जगतांनी तुमच्या जीवनात नवे दिशा द्यावी, आपल्या आनंदाने तुमच्या मनाला तरंग घालावी, हार्दिक दिवाळीच्या शुभेच्छा!

आपल्या घरात दिवाळीचा दीप रोशन असो, सगळ्यांच्या आवडीने सुख असो, खूप धन, समृद्धी आणि खुशी आपल्याला येवोत राहो, दिवाळीच्या शुभेच्छा!

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! अशी दिवाळी येवो तुमच्या घरी, ज्याच्या आनंदात भरली आपली जीवनाची उमेद आणि प्रेमाची दिवाळी! आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण होवोत, आपल्या जीवनात उजेड जाता, आपल्या आनंदाने भरला होवोत आणि आपल्या सर्व इच्छित लक्ष्य प्राप्त होवोत. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Marathi Diwali greetings cards

Marathi Diwali greeting cards are not just pieces of paper with beautiful designs and messages; they are a reflection of the deep-rooted culture, traditions, and values of Maharashtra. These cards are designed with intricate patterns, vibrant colors, and meaningful words in Marathi, the language that brings people together in the state.

Here are some Happy Diwali wishes in Marathi that you can use for Diwali greetings cards:

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपल्या घराला नवीन सुंदरता आणि उजळण येवो. आपल्या आयुष्यात प्रेम, समृद्धी, शांती आणि सौभाग्य येवो. आपण सदैव सुखी राहो, आपल्या आनंदाने प्रकाशित होवो, आणि परंपरांनी प्रेरित केलेल्या त्या सुंदर रंगांनी आपले जीवन रंगीत होवो. शुभ दिवाळी!

आपल्या जीवनाला संपूर्णता येवो, आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण होवो. दिवाळीच्या प्रकाशाने आपल्या घराला उजळवो, दुर्गुण आपल्याला विचारो, आणि सुखांचे ब्रह्मांड आपल्या आयुष्यात समावित करो. शुभ दिवाळी!

दिवाळीच्या उत्सवाने आपल्या घराला खुशी आणि समृद्धीने भरो. आपल्या आयुष्यात प्रकाश, प्रेम आणि आशीर्वाद येवो. हे दिवाळीच्या सणाने आपल्या परिवारात अनंत आनंद आणि उमंग घालो. शुभ दिवाळी!

Diwali quotes in Marathi

During this auspicious occasion, people exchange greetings, share gifts, and express their love and blessings for one another. One beautiful way to convey heartfelt wishes is through Diwali quotes in Marathi, the native language of Maharashtra.

Here are some inspiring Diwali quotes in Marathi that will illuminate the festive spirit:

“दिवाळीच्या अंधारात ज्योतीचंदन आपल्या जीवनात व्हावं याचं आशीर्वाद प्राप्त होवो.”

“प्रकाशाचे दीप जगावताना, आपल्या मनातील अंधार टाळो. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!”

“दिवाळीच्या प्रकाशात सुख, समृद्धी आणि सौभाग्याची बारीकी येवो.”

“दिवाळीच्या दिवसांत ज्योतीचे अँधार तळवे, प्रेमाची आणि आनंदाची मिठास येवो.”

“दिवाळीला उत्सवाची सर्वांची शुभेच्छा. येवो आनंद, आशा आणि समृद्धी आपल्या घरी.”

Marathi Diwali Messages images

दिवाळीच्या शुभकामना, मराठीत दिवाळी शुभेच्छा - Marathi Diwali Greetings
दिवाळीच्या शुभकामना, मराठीत दिवाळी शुभेच्छा – Marathi Diwali Greetings

These captivating images, with their vibrant colors and meaningful messages, bring a touch of festivity and spread the Diwali spirit among friends, family, and colleagues.

Here are some ideas and examples of Marathi Diwali wishes Images that you can share with your family and friends:

तुमच्या संपूर्ण कुटुंबासह दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! आशा आहे की दिवाळीच्या शुभेच्छा तुम्हाला तुमच्या जीवनातील उत्तम आणि सुखद दिवसांच्या सुरवातीसाठी उत्तम मार्गदर्शन करतील.

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! तुमच्या जीवनात दिवाळीच्या सजावट चमकदार आणि उत्साहदायक सुटका येवो आणि तुमच्या सर्व इच्छांचे पूर्ण होवो या आशेने प्रार्थना करतो. आपल्या जीवनाच्या सगळ्या संदर्भातील तुमच्या दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! आशा आहे की दिवाळीच्या प्रकाशाने तुमच्या जीवनात नवीन उत्साह आणि सद्भाव जागृत करतील.

Marathi Diwali messages for loved ones

Here are some heartfelt Diwali messages in Marathi to express our love and affection for our loved ones during this festive season.

Happy Diwali Wishes in Marathi for loved ones:

दिवाळीच्या पवित्र आणि आनंदमय अवसरी, माझं मनपुर्वक तुमच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा! आपल्या जीवनात सुख, समृद्धी, शांतता आणि आनंद येवोते हीच कामना!

दिवाळीच्या दिव्यांनी तुमचं आयुष्य प्रकाशित करावं, स्वप्न पूर्ण होवोत आणि सदैव सौख्याची चिंता घालोवी. हार्दिक शुभेच्छा!

आपल्या जीवनातील प्रकाश, उत्साह आणि प्रेम दिवाळीने उजळले असावे. दिवाळीच्या आनंदाचे सदैव भरलेलं राहो! हार्दिक दिवाळीच्या शुभेच्छा!

दिवाळीच्या पवित्र अंधकारातील सर्व तापमानांना जळवून, तुमच्या आयुष्यात उजळाला राहो, आनंद व्यापून जावो. दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा!

Happy Diwali wishes in Marathi are a beautiful way to express love, blessings, and good wishes to our loved ones. Whether it’s through heartfelt messages, meaningful quotes, or beautiful images, these Diwali wishes add an extra touch of warmth and affection to the festivities.