10+ Guru Purnima Speech in Marathi 2023 – गुरू पूर्णिमा स्पीच Examples, Samples, Tips

Guru Purnima Speech in Marathi 2024 गुरू पूर्णिमा भाषण: Guru Purnima is a significant Hindu festival celebrated in honor of one’s spiritual and academic teachers. The festival is observed on the full moon day of the Hindu month of Ashadha, which falls in July-August as per the Gregorian calendar. It is a day to express gratitude towards the gurus who guide us towards knowledge and wisdom. People celebrate the day by paying homage to their teachers, seeking their blessings, and offering prayers. Here is the Guru Purnima Speech in Marathi 2024 गुरू पूर्णिमा स्पीच मराठी.

Guru Purnima Speech in Marathi 2024

One of the key components of Guru Purnima celebrations is delivering a speech or a discourse on the significance of the day, the importance of a teacher in one’s life, and the role of a student in their spiritual journey. The speech is usually delivered by a spiritual leader, a scholar, or a student who has excelled in their studies.

10+ Guru Purnima Speech in Marathi 2023 – गुरू पूर्णिमा स्पीच Examples, Samples, Tips

In Marathi culture, language, and tradition, delivering a Guru Purnima speech holds great importance. A speech in Marathi is well-received by the audience, as it connects with them emotionally and helps them understand the message more effectively.

Also See: Guru Purnima Quotes in Marathi 2024

Marathi Guru Purnima Speech Tips

A Guru Purnima speech in Marathi should begin with paying homage to the gurus who have helped shape our lives. It should also highlight the significance of the day and the importance of having a guru in one’s life. The speaker should emphasize the need to respect and follow the teachings of one’s guru and the role of a guru in shaping the future of society.

In the speech, the speaker can also talk about the qualities of a good student and the responsibilities that come with being a student. The importance of self-discipline, dedication, and hard work should also be stressed upon.

Apart from that, the speaker can also share anecdotes, stories, or experiences from their life that demonstrate the impact of a guru in their life. They can also cite examples from mythology and history to highlight the importance of gurus in shaping the lives of great personalities.

गुरू पूर्णिमा भाषण – Speech on Guru Purnima

आज आम्ही सगळे गुरू पूर्णिमेच्या शुभेच्छा देऊन एकत्रित झालो आहोत. हे एक खास दिवस आहे जेथे आम्ही आमच्या गुरूंना आदराची अभिवादने करतो. या दिवशी आपल्या गुरूंना आभार मानतो, ज्ञानाचे शिक्षण मिळावे म्हणून गुरुंच्या पाठांच्या ज्ञानातून लाभ घेण्यासाठी आम्ही या दिवशी एकत्रित होतो.

गुरु हे संसारातील सर्वात महत्त्वाचे व्यक्ती आहे. गुरूंचा कार्य असंख्य महान आहेत. त्यांच्या संगतीत राहून साक्षात्कार केल्याने ह्यांना वेद, शास्त्रे असा खूप ज्ञान मिळाला आहे. आज गुरु पूर्णिमेला सर्व विद्यार्थ्यांना एक संदेश आहे, कि आपण आपल्या गुरूंना आभार मानण्याची अनिवार्य आवश्यकता आहे.

Guru Purnima Speech in Marathi – Examples

Guru Purnima Speech in Marathi Example 1:

श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन अतियागी, त्यांच श्रीपदविद्यासहित सकल सदगुणां की, संतवाणी शुभवाणी शुद्ध बुद्धी च मन, आम्हास मुक्ति कळवू देई तोच दयाळ गुरुचरण।

जय गुरुदेव!

Translation:

Salutations to the lotus feet of the Guru, who is always detached, With the grace of the Guru and the knowledge of the scriptures, May we have good speech, thoughts, and actions, May the kind-hearted Guru help us attain liberation.

Praise be to the Guru!

Guru Purnima Speech in Marathi Example 2:

माझं श्रीगुरुचरणांमध्ये अभेदभाव, माझं गुरुचरणांचे चरण वंदूक करुन गौरव, ज्ञानदानात माझं गुरु माझं आंतरज्ञान, माझ्यास आनंद आणि सुख द्यावं आणि आम्हास मुक्ति द्यावं।

जय गुरुदेव!

Translation:

I am devoted to the lotus feet of my Guru, I bow down to the feet of my Guru with great respect, The Guru gives me the gift of knowledge and inner wisdom, May the Guru give me joy, happiness and liberation.

Praise be to the Guru!

Marathi Guru Purnima Speech Samples

Guru Purnima Sample Speech 1:

सर्वांना शुभ संध्याकाळ,


आज आपण गुरुपौर्णिमेच्या शुभ मुहूर्तावर येथे जमलो आहोत. हा दिवस त्या सर्व गुरूंना समर्पित आहे ज्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केले आणि आमच्या जीवन प्रवासात आम्हाला मदत केली.

गुरू हा केवळ शिक्षक नसतो तर एक मार्गदर्शक, मार्गदर्शक आणि मित्र असतो. ते केवळ ज्ञानच देत नाहीत तर आपली खरी क्षमता शोधण्यात आणि आपल्याला योग्य दिशेने मार्गदर्शन करण्यास मदत करतात.

या दिवशी, ज्यांनी आपल्या जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पाडला त्या सर्व गुरूंना आपण आदरांजली आणि कृतज्ञता व्यक्त करतो. आपण हे लक्षात ठेवूया की शिकणे ही कधीही न संपणारी प्रक्रिया आहे आणि आपण आपल्या गुरूंकडून ज्ञान आणि मार्गदर्शन घेत राहिले पाहिजे.

पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.

Guru Purnima Sample Speech 2:

आदरणीय शिक्षक आणि सहकारी विद्यार्थी,


आज आपण गुरुपौर्णिमेचा शुभ मुहूर्त साजरा करत आहोत, हा दिवस त्या सर्व गुरूंना समर्पित आहे ज्यांनी आपल्याला ज्ञान दिले आणि आपल्या जीवनाच्या प्रवासात आपल्याला मदत केली.

आपले भाग्य आहे की असे महान शिक्षक आहेत ज्यांनी आपल्याला केवळ ज्ञानच दिले नाही तर जीवनाचे मौल्यवान धडे देखील दिले आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि पाठिंब्यामुळेच आज आपण जिथे आहोत तिथे पोहोचलो आहोत.

या दिवशी आपल्या गुरूंच्या शिकवणुकीचे स्मरण करून त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचा प्रयत्न करूया. आपणही त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करूया आणि त्यांनी दिलेल्या ज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग करण्याचे वचन देऊ या.

पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो.

धन्यवाद.

Guru Purnima Sample Speech 3:

Also See: Guru Purnima Wishes

प्रिय मित्र आणि आदरणीय शिक्षक,


आज आम्ही गुरुपौर्णिमा साजरी करण्यासाठी येथे जमलो आहोत याचा आनंद होत आहे, ज्यांनी आम्हाला ज्ञान दिले आणि आमच्या जीवन प्रवासात आम्हाला मदत केली अशा सर्व गुरूंना समर्पित दिवस.

आपण हा शुभ प्रसंग साजरा करत असताना, आपल्या गुरूंच्या शिकवणी आणि त्यांचा आपल्या जीवनावर कसा प्रभाव पडला हे लक्षात ठेवूया. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि पाठिंब्यामुळेच आम्ही आव्हानांवर मात करू शकलो आणि यश मिळवू शकलो.

या दिवशी, आपल्या जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पाडणाऱ्या सर्व गुरूंप्रती कृतज्ञता व्यक्त करूया. आपणही त्यांच्या शिकवणींचे पालन करण्यासाठी वचनबद्ध होऊ या आणि अधिक चांगले व्यक्ती बनण्याचा प्रयत्न करूया.

पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो.

धन्यवाद.

A Guru Purnima speech in Marathi should be inspirational, informative, and thought-provoking. It should leave a lasting impression on the audience and encourage them to respect and value their gurus. By delivering a powerful speech, the speaker can play a significant role in spreading the message of love, respect, and gratitude towards gurus and their teachings.