520 Happy 25th Anniversary Wishes in Marathi – 25 व्या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा, संदेश

Happy 25th Anniversary Wishes in Marathi: Celebrating 25 years of togetherness is a remarkable milestone, a silver jubilee of love, commitment, and shared joy. As we embark on commemorating the 25th anniversary of your cherished couple, it’s an honor to express warm wishes and heartfelt congratulations.

सुख, सांगचाय, आणि एकमेकांचं साक्षर आहे एकाच गोष्टीत, हे सांगताना, आपलं प्रिय दंपती 25 वर्षे साजरी करत आहेत. 25 वर्षे, आपल्या आपल्या वाढदिवसांचं आणि भाग्यशाली संबंधांचं संग्राम आहे. हे सालगंधांचं वेळ, हे मीटीयाचं लक्षचंद्र आहे आणि हे एक साने आपल्या आपल्या प्रेमाचं निर्माण केलेलं आहे. हे लेख, आपल्या प्रिय दंपतीसाठी उत्साहपूर्ण, शुभेच्छांचं आणि आभार व्यक्त करणारं आहे जी त्यांना आपल्या वाढदिवसांचं स्मृतीचं आणि आनंदाचं जगणं लाभकारक आहे.

520 Happy 25th Anniversary Wishes in Marathi - 25 व्या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा, संदेश
Happy 25th Anniversary Wishes in Marathi – 25 व्या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा, संदेश

This article is a testament to the enduring strength of their bond, a celebration of love that has withstood the test of time. In these 25 years, they have woven a tapestry of memories, faced challenges hand in hand, and emerged stronger. Join us in acknowledging and appreciating this remarkable journey of love and companionship.

मराठीत २५ व्या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा – 25th Anniversary Wishes in Marathi

आज आपल्या साथीसाठी एक वर्ष पूर्ण होतं, हे एक अद्वितीय दिवस आहे. आपल्या साथीसोबत हे एक खास सफर आहे आणि हे वर्षांचं एक नवा प्रारंभ दर्शवतं:

हार्दिक शुभेच्छा. ज्याप्रमाणे तुम्ही आनंदाने लग्नाची 25 वर्षे काढली त्याप्रमाणेच पुढील आयुष्य देखील जगावे हीच प्रार्थना. 25th व्या लग्न वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…!

तो खास दिवस आज पुन्हा आला आहे
ज्या दिवशी आपल्या प्रेमाचे सुंदर नात्यात रुपांतर झाले
आणि आजही त्या सर्व आठवणी तितक्याच ताज्या आहेत
तू माझ्यासाठी खूपच खास आहेस
लग्नाच्या २५व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! ❤️

पती पत्नीची जोडी तुमची कधी ना तुटावी 💕
तुम्ही एकमेकांवर कधी ना रुसावे
आयुष्य तुमचे एकत्रित जावे 💑
दोघांकडून तुमच्या प्रेमाचे क्षण ना सुटावे
🎂 तुम्हाला २५व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

आयुष्यभर धरून ठेवा एकमेकांचा हात
तुम्हाला कायम लाभो एकमेकांची साथ
25 व्या लग्नाच्या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा

तुझ्या कुंकवाशी माझं नातं जन्मोजन्माचं असावं
कितीही संकटे आली तरी तुझा हात माझ्या हातात असावा
आणि मृत्यूला जवळ करताना माझा देह
तुझ्या आणि फक्त तुझ्याच मिठीत असावा
लग्नाच्या २५व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

ईश्वर करो असेच येत राहो तुमच्या आयुष्यात आनंदाचे दिवस 💕
पती-पत्नीच्या नात्याने तुमच्या स्पर्श करावे नवे आकाश
असेच सुशोभित राहावे तुमचे जीवन 💑
जसा प्रत्येक दिवस एक खास क्षण
🎂 तुम्हाला २५व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

नेहमी असेच हसत रहा, नेहमी असेच बहरत रहा
करा मनातील सर्व इच्छा पूर्ण
तुम्हाला लग्नाच्या वाढदिवसाच्या आभाळभर शुभेच्छा

तुम्ही दोघांनी एकमेकांना चांगल्या प्रकारे सहन केल्या बद्दल
आपल्या मित्र मंडळाकडून तुमचे हार्दिक अभिनंदन
येणारे वर्ष असेच समजुतीने भांडून आणि प्रेमाने हसत रडत जावो
हीच ईश्वर चरणी प्राथर्ना
लग्नाच्या २५व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा ❤️

विश्वास आणि काळजी हीच 💕
प्रेमाची खरी कमाई आहे
परमेश्वराने तुम्हाला नेहमी खुश ठेवावे 💑
आदराने प्रेमाचे नाते खूप जगावे
🎂 तुम्हाला २५व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

तुम्ही एकमेंकांच्या आयुष्य किती सुंदरतेने सावरलं आहे,
लग्नाचा वाढदिवस धूमधडाक्यात साजरा करा, कारण तुमचं हे नातं खूपच प्रेमळ आहे !
Happy 25th Marriage Anniversary

तुझ्यावर मनापासून प्रेम करतोय मी,
आता तुलाच माझे सर्वस्व मानतोय मी,
माझे सुंदर आयुष्य आहेस तू,
माझे पहिले अन शेवटचे प्रेम आहेस तू !
लग्नाचा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! ❤️👫

डोळ्यात तुझ्या मी माझ भविष्य पाहतो,
या शुभ दिवशी घेऊन शपथ देवाची,
आयुष्य भर साथ देण्याचं वचन मी तुला देतो !
Happy 25th Marriage Anniversary

येणारा प्रत्येक दिवस तुम्हा दोघांच्या इच्छेप्रमाणे जावो
तुमच्या आयुष्यात कधीही दुःखाचा एक क्षणही येऊ नये
जे काही तुमच्या मनात असेल ते सर्व मिळावे
तुमच्या प्रयत्नांना यश येत राहो
तुम्हाला लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा
Happy Anniversary Wishes in Marathi 💕

देव करो असाच येत राहो तुमच्या लग्नाचा वाढदिवस,
तुमच्या नात्याने स्पर्श करावे नवे आकाश,
असंच सुंगिधत राहावं हे आयुष्य
जसा प्रत्येक दिवस असो सण खास

डोक्यावर पडलेल्या अक्षदांच्या साक्षीने जन्माच्या जोडीदाराने घेतलेले वचन आणि आयुष्यभर एकमेकांचा हात धरा चेहऱ्यावर हास्य ठेवा एकमेकांमध्ये कधीही अंतर राहू नये ही प्रार्थना तुम्हाला लग्नाच्या २५ व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!

Also Read: 550 Happy 25th Anniversary Wishes in Hindi 

प्रत्येक पद्धतीची काळजी घ्या
ट्विस्ट आणि टर्नद्वारे समर्थन
माझ्याकडे अजून काही मागायचे नाही
आयुष्यभर असेच एकत्र राहा
25 व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

आकाश चंद्राने सजले आहे
फुलांनी बाग फुलवली आणि
पृथ्वीवर प्रेमाचे अस्तित्व
फक्त तुम्हा दोघांमुळे
25 व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

हे बंध रेशमाचे एका नात्यात गुंफलेले,
लग्न, संसार आणि जबाबदारीने फुललेले,
आनंदाने नांदो संसार आपला,
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…
आज मी माझ्या आई-बाबांना त्यांच्या

💕 २५ व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊ इच्छितो
कारण त्यांनी ना फक्त इतके वर्ष त्यांचं नातं जपलं तर
माझ्यासारख्या मुलालाही चांगले संस्कार देऊन मोठं केलं
तुम्हाला तुमच्या लग्नाच्या वाढदिवशी काय भेट देऊ
मराठीत प्रेम, हिंदीत प्यार आणि इंग्रजीत लव !
Happy 25th Marriage Anniversary 💑

अशीच क्षणा क्षणाला,
तुमच्या संसाराची गोडी वाढत राहो,
शुभ लग्नाचा हा वाढदिवस,
सुखाचा, प्रेमाचा, आनंदाचा, भरभराटीचा जावो…
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा…….

कितीही रुसलीस कितीही रागावलीस
तरी
माझं तुझ्यावरच प्रेम कमी होणार नाही….
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

लग्न म्हणे स्वर्गात ठरतात
लग्नाचे वाढदिवस मात्र पृथ्वीतलावर साजरे होतात
हा शुभदिन आपणा उभयतांच्या आयुष्यात वर्षानुवर्षे यावे
हीच आमुची शुभेच्छा

कसे गेले वर्ष मित्रा कळलेच नाही, लोक म्हणायचे लग्नानंतर बदलतात मित्र, हे तुझ्या बाबतीत लागू पडलेच नाही, लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

25th Anniversary Wishes in Marathi Hashtags

Here are some hashtags for 25th anniversary wishes in Marathi, you can use these hashtags on social media platforms:

 • #SilverJubileeCelebration
 • #25YearsOfLove
 • #AnniversaryBliss
 • #QuarterCenturyTogether
 • #ForeverUs
 • #CelebratingLove
 • #MilestoneAnniversary
 • #25YearsStrong
 • #LoveBeyondMeasure
 • #SilverAnniversaryJoy
 • #TogetherSince1998
 • #EnduringLove
 • #CheersTo25Years
 • #MarathiAnniversary
 • #HappilyEverAfter25Years
 • #CelebratingCommitment
 • #TimelessLove
 • #TwoDecadesAndFive
 • #MarriageMilestone
 • #LoveStoryContinues
 • #चांदीच्या जुबिलीसाठी
 • #२५वर्षांचं प्रेम
 • #वाढलंय सण
 • #चौरास वर्ष संबंध
 • #आपलं चंद्रसौंदर्य
 • #प्रेमाचं साजरं
 • #सांगीतलं प्रेम
 • #२५वर्ष शक्तिशाली
 • #प्रेम अनमोल
 • #चांदीचं सालगिरहचंद
 • #१९९८पासूनसोबत
 • #सहनशील प्रेम
 • #२५वर्षांचं आभास
 • #मराठी सालगिरह
 • #२५वर्ष आनंदाचं
 • #साजरंयाचं प्रतिज्ञा
 • #अविच्छिन्न प्रेम
 • #दोन दशकांचं पाच
 • #विवाह समर्थन
 • #प्रेमकथेचं अजूनसोबत

पत्नीला 25 व्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा – 25th Anniversary Wishes in Marathi for Wife

Today marks the celebration of your 25th anniversary, creating a beautifully adorned canvas of your enduring love and companionship.

These 25 years have witnessed an extraordinary and profound growth of love between you two:

🌺💖🎂 हे बंध रेशमाचे एका नात्यात गुंफलेले,
लग्न, संसार आणि जबाबदारीने फुललेले,
आनंदाने नांदो संसार तुमचा,
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

हे नातं.. हा आनंद.. कायम राहो
आयुष्यात कोणतंही दुःख न येवो
लग्नाचं हे कौतुकास्पद पर्व आहे खास
स्वप्नांची शिखरं अशी उंच राहो !
25 व्या लग्नवर्धापनदिनाच्या शुभेच्छा

नाती जन्मोजन्मीची
परमेश्वराने जोडलेली,
दोन जीवांची प्रेम भरल्या
रेशीम गाठीत अलगद बांधलेली… 🎁👏🌼

एक स्वप्न तुमच्या दोघांचे प्रत्यक्ष झाले,
आज वर्षभराने आठवतांना मन आनंदाने भरून आले.
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

तु आहे म्हणून तर,
सगळं काही माझं आज आहे..
हे जग जरी नसलं तरी,
तुच माझ्या प्रेमाचा ताज आहे…!!!
प्रिये तुला आपल्या
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

तुझ्या कुंकवाशी माझं नातं जन्मोजन्माचं असावं कितीही संकटे आली तरी तुझा हात माझ्या हातात असावा आणि मृत्यूला जवळ करताना माझा देह तुझ्या आणि फक्त तुझ्याच मिठीत असावा लग्नाच्या २५व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा ❤️

माझा प्रत्येक श्वास आणि प्रत्येक आनंद तुझा आहेमाझ्या प्रत्येक श्वासात तुझा श्वास दडलेला आहेक्षणभरही नाही राहू शकत तुझ्याविना कारण,हृदयाच्या ठोक्यांच्या आवाजात तू दडलेली आहेHappy wedding anniversary my dear wife.

माझी पत्नी म्हणून देवाने तुला माझ्या आयुष्यात आणले त्याबद्दल मी नेहमीच ईश्वराचा ऋणी राहीन. लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा बायको..!

पतीसाठी 25 व्या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा – 25th Anniversary Wishes in Marathi for Husband

Celebrating 25 years of togetherness with my dearest husband is a milestone filled with love, joy, and countless cherished memories.

On this silver jubilee anniversary, I express my gratitude for the wonderful journey we’ve shared:

I Love You हे फक्त तीन शब्द आहेत
जे आपल्या लग्नवाढदिवसाएवढेच महत्वाचे आहेत
जोपर्यंत माझ्या हृदयात प्रेम आहे
तोपर्यंत माझ्या हृदयात तू आहेस.
हॅपी अॅनिव्हर्सरी 🎉💑✨

कोणाची नजर ना लागो आपल्या संसाराला
एकमेकांना अशीच साथ देत राहो ..
प्रेम कधीच कमी न हो आई भवानी ची
कृपादृष्टी आपल्यावर सदा राहू दे तुम्हाला
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

पती पत्नीची जोडी तुमची कधी ना तुटावी 💕
तुम्ही एकमेकांवर कधी ना रुसावे
आयुष्य तुमचे एकत्रित जावे 💑
दोघांकडून तुमच्या प्रेमाचे क्षण ना सुटावे
🎂 तुम्हाला २५व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍻🙏🎉

प्रेम हे नश्वर असते
क्षणोक्षणी ते वाढत असते 💕
एकमेकांवरचे प्रेम आपले
हे असेच अबाधित राहू दे 💑
येणाऱ्या जीवनात तुम्हाला
एकमेकांची सोबत मिळू दे
🎂 तुम्हाला २५व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍻🙏🎉

कितीही रागावले तरी समजून घेतले मला,
रुसले कधी तर जवळ घेतले मला,
रडवले कधी तर कधी हसवले,
केल्या पूर्ण सर्व माझ्या इच्छा,
लग्न वाढदिवसाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा!

पुढे येणाऱ्या चांगल्या वर्षांसाठी शुभेच्छा
पुष्पवर्षावात आणि शहनाईच्या सुरात
आजच्या सुदिनी जुळून आल्या रेशीमगाठी
जीवनाच्या एका नाजूक वळणावरती
झाल्या त्या भेटीगाठी
सहवासातील गोड-कडू आठवणी
एकमेकांवरील विश्वासाची सावली
आयुष्यभर राहतील सोबती
लग्नाच्या वाढदिवसाच्या रुपात आपल्यासाठी.

शेवटी तुम्हा दोघांचे लग्न झाले आता तुमची
सुटका नाही तुम्ही दोघे आयुष्यभर लग्नाच्या बेडीत
अडकलाततुम्हाला लग्नाच्या वाढदिवशाच्या हार्दिक शुभेच्छा

जेव्हा आपला साथीदार आपल्याला समजून घेणारा असतो
तेव्हा आयुष्यचा प्रवास अधिक सुंदर होतो 💕
या अविस्मरणीय प्रवासाच्या हार्दिक शुभेच्छा
🎂 तुम्हाला २५व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा 🎂🍻🙏🎉

वर्षानुवर्षे, आम्ही आमच्या प्रामाणिक वाटा आव्हानांचा सामना केला आहे, परंतु आम्ही आनंदाचे आणि आनंदाचे असंख्य क्षण देखील अनुभवले आहेत. या सर्वांद्वारे आम्ही एकमेकांशी बांधील राहिलो आणि आमचे प्रेम आणखी घट्ट झाले.

पालकांना 25 व्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा – 25th Anniversary Wishes in Marathi for Parents

Celebrating 25 years of togetherness for our beloved parents is a momentous occasion. Their journey of love and companionship is truly inspiring, marking a quarter-century of beautiful memories:

संपूर्ण जगातील प्रेमळ आई-बाबांना 💑
🎂 २५व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आई बाबा

जिथे प्रेम आहे तिथे जीवन आहे. माझ्या प्रिय पालकांना लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा……!

आई आणि बाबांना मराठीत वाढदिवसाच्या शुभेच्छा तुझ्या लग्नाच्या वाढदिवसासाठी मी परमेश्वराला प्रार्थना करतो तुम्हाला जगातील सर्व सुख, आनंद आणि जन्मापासूनची साथ मिळो……..!!!!!

लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा..! एकमेकांचे हात धरून आयुष्यभर एकत्र रहा तुमच्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या अनेक शुभेच्छा….!!!!

मी आई-वडिलांना एकसाथ पाहिले 💑
आपापसातील काळजी विश्वास प्रेम पाहिले
या आयुष्यात सर्वच तुमच्याकडूनच शिकले 💗
आपणच स्वप्न माझे सत्यात उतरवले
🎂 २५व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आई बाबा

लग्न स्वर्गात केले जाते पण पृथ्वीवर लग्नाच्या वाढदिवस साजरे केले जातात हा शुभ दिवस आम्हा दोघांच्या आयुष्यात वर्षानुवर्षे येवो वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आई आणि बाबा

25 व्या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा संदेश – 25th Anniversary Wishes in Marathi Status

Celebrating 25 years of togetherness is truly a remarkable milestone, a testament to the enduring love and commitment you both share. As you embark on the silver journey of your 25th anniversary.

Here’s to the countless memories you’ve created and the many more yet to come:

ख-दुःखाच्या वेलीवर
आनंदाचे फूल फुलू दे,
फुलपाखरासारखे स्वातंत्र्य
तुम्हा दोघांचा फायदा होवो.
नातं तुम्हा दोघांचं आहे
विश्वासाचा जन्म
सुरक्षित रहा.
25 व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा 🙏🎉

विश्वासाचा धागा कधीही कमकुवत होता कामा नये.
प्रेमाचे बंधन कधीही कमकुवत होऊ नये,
तुमची जोडी पुढील अनेक वर्षे अशीच राहो,
25 व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

देव तुम्हाला वाईट नजरेपासून वाचवो
चंद्र आणि तारे तुम्हाला आशीर्वाद देतील
दु:ख काय असते हे आपण विसरले पाहिजे
देव तुम्हाला खूप आशीर्वाद देवो..!
नेहमी आनंदी आणि आनंदी रहा
25 व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

सुख-दुःखात खंबीर राहा, एकमेकांना आधार द्या,
स्नेह, प्रेम क्षणोक्षणी वाढू दे,
तुझ्या जगाचा गोडवा फुलू दे,
तुमचा लग्नाचा वाढदिवस आनंद आणि आनंदाने भरलेला जावो.
२५ व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा! 🌟🎊❤️

कधी भांडतात तर कधी रागावतात
पण नेहमी एकमेकांचा आदर करा
असेच लढत राहा
नेहमी असेच रहा
२५ व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा!

25 व्या वर्धापन दिन शुभेच्छा स्थिती – 25th Anniversary Wishes in Marathi Messages

25 वर्षे एकत्र राहून साजरी करणे हा एक उल्लेखनीय मैलाचा दगड आहे, जो तुम्ही दोघे शेअर करत असलेल्या चिरस्थायी प्रेम आणि वचनबद्धतेचा पुरावा आहे. हा रौप्यमहोत्सवी उत्सव आपण एकत्र सुरू केलेल्या सुंदर प्रवासाचे प्रतिबिंब असू दे:

लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा,देव तुमच्या जोडीला आनंदात, ऐश्वर्यात ठेवो, तुमच्या संसारात सुख समृद्धी लाभो, तुमची दिवसेंदिवस प्रगती होत राहो,
हीच देवाकडे तुमच्यासाठी प्रार्थना.

तुम्हा दोघांना वर्धापन दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा! तुम्हा दोघांना तुमच्या आयुष्यातील सर्वोत्तम दिवसाच्या शुभेच्छा देताना खूप आनंद होत आहे. देव तुम्हा दोघांना आशीर्वाद देवो आणि तुमचे नाते प्रत्येक उत्तीर्ण दिवसाबरोबर आणखी घट्ट होवो.

आला तो चांगला दिवस पुन्हा एकदा, ज्या दिवशी घेतल्या शपथा, तुझे या जीवनात वेगळे स्थान, कारण संगत भागवितो प्रेमाची तहान, तुला आपल्या लग्न वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा. 🌹🎁👏

तुमची जोडी आहे मेड फॉर इच अदर तुम्ही दोघे आहात आमच्यासाठी प्रिय. जे आनंदात नेहमी रंग भरतात, लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

Also Read: 3rd Anniversary Wishes for Husband

माझ्या सर्वात असुरक्षित दिवसांमध्येही मला हसवल्याबद्दल धन्यवाद. माझे संपूर्ण आयुष्य, मी तुझी वाट पाहत होतो, आत येऊन स्वर्ग बनवल्याबद्दल धन्यवाद. लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, प्रेम.

आसमान में जब तक सूरज और चांद रहे, आप दोनों के जीवन में खुशियों का यूं ही अंबार रहे। शादी की 25वीं सालगिरह की शुभकामनाएं!

आपण नेहमी जोडपे असू द्या, आयुष्यात खूप प्रेम असू द्या,
प्रत्येक दिवस खास असावा 25 व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

सात सप्तपदींनी बांधलेलं हे प्रेमाचं बंधन, जन्मभर राहो असंच कायम, कोणाचीही लागो ना त्याला नजर, दरवर्षी अशीच येवो ही लग्नदिवसाची घडी कायम ❤️👫🌈

As you celebrate this remarkable 25th anniversary, may the silver threads of love woven over the years continue to glisten brightly in the tapestry of your lives. Your journey has been a source of inspiration, showcasing the beauty of enduring commitment and unwavering companionship. May the next chapters be adorned with even more laughter, shared dreams, and moments of pure bliss.

येणारी वर्षे नवीन साहस, सखोल समज आणि सतत आनंद घेऊन येवोत. वादळाचा सामना करणार्‍या आणि सूर्यप्रकाशाचा आनंद लुटणार्‍या जोडप्याला चीअर्स, हे सिद्ध करतात की प्रत्येक उत्तीर्ण दिवसाबरोबर प्रेम अधिकच घट्ट होत जाते. तुमच्या कथेचा पुढचा अध्याय सोनेरी क्षणांनी, अमर्याद आनंदाने आणि सतत चमकत राहणाऱ्या प्रेमाने भरला जावो. २५ व्या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा!

As you reflect on the quarter-century gone by, may the memories warm your hearts, and the anticipation of the years ahead fill you with excitement. Cheers to the enduring love story that is your marriage – a testament to a quarter-century of love, resilience, and shared happiness.