Guru Purnima Quotes in Marathi 2023 – Poems, Messages, Status Images

Guru Purnima Quotes in Marathi 2024: Guru Purnima is a significant festival celebrated by Hindus, Buddhists, and Jains in honor of their spiritual gurus or teachers. It falls on the full moon day (Purnima) in the Hindu month of Ashadha (June-July). This day is dedicated to expressing gratitude and reverence towards the gurus who have illuminated our lives with knowledge, wisdom, and guidance. Marathi Guru Purnima Quotes, messages, and greetings are an essential part of the celebrations in Maharashtra.

Also See: 10+ Guru Purnima Speech in Marathi

Guru Purnima Quotes in Marathi 2024

Guru Purnima Quotes in Marathi 2023 – Poems, Messages, Status Images

Following are the Guru Purnima Quotes in Marathi. Guru Purnima is a day to remember and honor our gurus, mentors, and teachers. Here are some Marathi Guru Purnima Quotes that you can share with your loved ones:

 1. “Guruvaare guruvaar, gurucha sanman karuya, guruvaare guruvaar, gurucha smaran karuya.” (On the day of Guru Purnima, pay respect to your guru and remember his teachings)
 2. “Guru Purnima chya hardik shubhechha.” (Heartfelt greetings on the occasion of Guru Purnima)
 3. “Guru maza, guru Vishnu, guru devo Maheshwara, guru sakshat parambrahma, tasmai shri guruve namaha.” (Salutations to the guru who is like Brahma, Vishnu, and Maheshwara, and the ultimate reality)

Marathi Guru Purnima Quotes

Here are some Guru Purnima Quotes in Marathi that you can share with your loved ones:

 1. “Guru mhanje sarvopari, guru mhanje satya, guru mhanje divya tejasvi prakash.” (Guru is the supreme, guru is the truth, guru is the divine light)
 2. “Gurur brahma, gurur Vishnu, gurur devo Maheshwara, gurur sakshat parambrahma, tasmai shri guruve namaha.” (The guru is like Brahma, Vishnu, and Maheshwara, and the ultimate reality. Salutations to the guru)
 3. “Guruvaare guruvaar, gurucha smaran karuya, guruvaare guruvaar, gurucha dhyan karuya.” (On the day of Guru Purnima, remember your guru and meditate on his teachings)

Guru Purnima Messages

Sending Guru Purnima Quotes in Marathi or messages to your loved ones on Guru Purnima is a beautiful way to express your gratitude and respect towards them. Here are some Guru Purnima messages that you can send to your guru or teacher:

 1. “Dear Guru, thank you for being my guiding light and showing me the path of righteousness. Happy Guru Purnima!”
 2. “You are not just a teacher to me, but a mentor, a friend, and a guide. Thank you for being my inspiration. Happy Guru Purnima!”
 3. “Your teachings have transformed my life, and I am forever grateful for your presence in my life. Happy Guru Purnima!”

Guru Purnima Wishes in Marathi

Guru Purnima is a day to express our gratitude and respect towards our gurus and teachers.

Here are some Guru Purnima wishes in Marathi that you can use to convey your heartfelt wishes to your gurus:

 1. आपल्या गुरूला गुरू पूर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा! त्यांच्या शिक्षणाची आपल्यावर शक्ती आणि स्फूर्ती या दिवशी पूर्ण होवो आणि आपल्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी येऊ दे.

Translation: Heartfelt Guru Purnima wishes to our Guru! May their teachings empower and inspire us on this day and bring joy and prosperity into our lives.

 1. गुरु असणे असाध्य असं नाही, असं आम्हाला बोलणारे सदा आणि सदैव आम्हाला नेतृत्व देतात. गुरु पूर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Translation: Having a Guru is not impossible, they will always be the ones who speak and lead us. Heartfelt Guru Purnima wishes!

 1. जेवढं आपण जण असो, त्यांच्यासोबत केवळ त्यांच्या शिक्षणावर आधारित आहोत. आज गुरू पूर्णिमा दिवशी आपल्या गुरूला आभार व्यक्त करण्याचा शुभवेळ आहे. हार्दिक शुभेच्छा!

Translation: As much as we are, we rely on their teachings alone. Today on Guru Purnima, it is a good time to express gratitude to your Guru. Heartfelt wishes!

Guru Purnima Greetings in Marathi

Apart from quotes and messages, another way to express your gratitude and honor your guru is by sending Guru Purnima greetings. These greetings are available in various forms like e-cards, physical cards, and social media posts. Marathi Guru Purnima greetings have a unique charm and beauty that can touch the hearts of people.

 1. गुरुदेवांच्या चरणी सदा नमस्कार, गुरुपूर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 2. आज गुरुपूर्णिमा दिवशी आम्ही सगळे आशीर्वाद मागतो, तुम्हाला माझ्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!
 3. गुरुची कृपा आणि आशीर्वाद माझ्या सर्व स्नेहींना सदैव मिळत राहो, गुरुपूर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 4. गुरुदेवांच्या चरणी सदा नमस्कार, गुरुपूर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
 5. गुरुपूर्णिमा दिवशी आम्ही सगळे गुरुदेवांना आदर करतो आणि त्यांना स्मरण करतो, गुरुपूर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Some popular Marathi Guru Purnima greetings include images of gurus with their disciples, spiritual symbols, and auspicious mantras. They often have a message of thanks and respect towards the guru, along with best wishes for their well-being and spiritual growth.

Marathi Guru Purnima Status

In today’s digital age, social media platforms like Facebook, Instagram, and WhatsApp are an easy and popular way to share your thoughts and feelings with your friends and family. Marathi Guru Purnima status messages are a great way to show your respect and admiration for your guru, and to spread awareness about this auspicious day among your contacts.

These status messages can be in the form of quotes, wishes, messages, or poems, and can be accompanied by images or videos related to Guru Purnima. Some popular Marathi Guru Purnima status messages include:

 • “Guru is not just a teacher, but a guide, mentor, and friend. Happy Guru Purnima!”
 • “शिष्याचे मन तडपतं, साधना करीता तुझी स्मृती घ्यायला लागतं. गुरू पूर्णिमा च्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “गुरूला शिष्यांचे आभार मानण्याचे एक महत्वाचे दिवस आहे. गुरू पूर्णिमा च्या हार्दिक शुभेच्छा!”
 • “सत्य, धर्म, आध्यात्मिकता ह्या मार्गात आमच्या गुरूंची मार्गदर्शने अत्यंत महत्वाचे आहेत. गुरू पूर्णिमा च्या हार्दिक शुभेच्छा!”

Guru Purnima Poems

Poetry has a special place in Marathi culture, and Guru Purnima is no exception. Many poets have written beautiful poems expressing their devotion to their gurus and the importance of their teachings in their lives. Guru Purnima poems in Marathi are often recited during the Guru Purnima celebrations and are a beautiful way to honor and thank your guru.

Some popular Marathi Guru Purnima poems include:

 1. गुरुचा पावन स्पर्श व्याकूळ सारे होते, जीवनाच्या सार्थकतेला दान देताते ते जोते, गुरुच्या संदेशांनी जगाची सृष्टी झाली, ज्ञान अमूल्य त्यांच्या पाठीवर लाली.
 2. गुरूची वाणी, त्यांचे आशीर्वाद, माझ्या जीवनाला मिळाला सार नव्हे जाणीवार, ज्ञानाचे फुल त्यांनी फुटले जेवढे जी फुलते त्यांच्या आजीवनी, गुरू पूर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा सहित विनंती.
 3. संत आहेत म्हणून वाढलेले देव, त्यांच्यासाठी बघणं असतं प्रेम, शिकणं असतं अनंत महिमा, साधणं असतं नव्हे आशा.
 4. गुरुचा तेजोमय निर्मळ दिव्यदृष्टी, ज्ञान होणे जगात जाणे असेल विस्तारी, दया मुळे मार्गदर्शन होते, जीवन आनंदी जाणे विस्तारी.
 5. आता सारे नाते झाले एक आश्रयावर, आता तू माझ्या अंतरी संगृहीत असे गुरुपूर्णिमेच्या शुभेच्छा सादर करते माझ्या हृदयात आणि धरतीवर गणते
 6. आध्यात्मिक गुरू जे देतो सद्गुरुत्वाची शिक्षा तो देतो ज्ञान आणि मार्गदर्शन आणि संतवचन शिष्यांच्या वाढीसाठी, संघटना वाढीसाठी गुरुपूर्णिमा निमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा
 7. गुरुपूर्णिमा निमित्त, मी तुमच्या पायांचा धुंद माझ्या विश्वासांचा तुमच्या विश्वासांचा संगम जिथे आश्चर्य आहे जिथे ज्ञान आहे जिथे नित्य आनंद आणि सुखाची संपूर्णता आहे

Guru Purnima Marathi Quotes

Guru Purnima is an auspicious occasion that is celebrated by Hindus, Buddhists, and Jains. It is a day to express gratitude to our gurus and seek their blessings. Guru Purnima Quotes in Marathi, Messages, Status, Greetings, and Poems provide an excellent way to express our feelings and convey our wishes to our loved ones on this special day.

In 2024, let us take inspiration from these powerful words and celebrate Guru Purnima with enthusiasm and devotion. May our gurus continue to guide and enlighten us on our spiritual journey. Happy Guru Purnima 2024!